ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
 • สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)จังหวัดเชียงใหม่ มีคำคำสั่ง ให้บริษัท สัญญาประกันภัย จำกัด (มหาชน) หยุดรับประกันวินาศภัยเป็นการชั่วคราว
 •     สำนักงาน คปภ.จังหวัดเชียงใหม่ มีคำคำสั่ง ให้บริษัท สัญญาประกันภัย จำกัด (มหาชน) หยุดรับประกันวินาศภัยเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เป็นต้นไป และให้บริษัทดังกล่าว เร่งแก้ไขปัญหาฐานะการเงินและการดำเนินงานให้แล้วเสร็จจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง จึงประชาสัมพันธ์เพื่อแจ้งให้ทราบ
 • หน่วยงาน    สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   09/11/2558
 • อ่าน   222
 • ผู้ส่ง   
 •  

  สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294