ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
 • พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ เชียงใหม่ จะจัดนิทรรศการเนื่องในวันพิพิธภันณฑ์ไทย ประจำปี ๒๕๕๘
 •     พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ เชียงใหม่ จะจัดนิทรรศการเนื่องในวันพิพิธภันณฑ์ไทย ประจำปี ๒๕๕๘ เรื่อง การสื่อความหมายจากโบราณวัตถุ เพื่อนำเสนอเรื่องราววิถีชีวิตของล้านนาในอดีต โดยพิพิธภันณฑ์ดังกล่าวเปิดให้เข้าชม ในวันพุธ - วันอาทิตย์ เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น. ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ ๒๕ ธันวามคม ๒๕๕๘ นี้ จึงแจ้งให้ผู้สนใจเข้าชมงานดังกล่าว
 • หน่วยงาน    พิพิธภัณฑ์ไทยสถานแห่งชาติ เชียงใหม่ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   09/11/2558
 • อ่าน   238
 • ผู้ส่ง   
 •  

  สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294