ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
 • คณะศิษยานุศิษย์ วัดดอยแท่นพระ (ผาหลวง) ตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ จะจัดงานพระราชทานเพลิงศพ พระครูวิสาร์ทกิตยาภรณ์ (หลวงพ่อวัลลภ กิตฺติภทฺโท)
 •     คณะศิษยานุศิษย์ วัดดอยแท่นพระ (ผาหลวง) ตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ จะจัดงานพระราชทานเพลิงศพ พระครูวิสาร์ทกิตยาภรณ์ (หลวงพ่อวัลลภ กิตฺติภทฺโท) อดีตเจ้าอาวาส ในวันที่ ๒๘-๓๑ มกราคม ๒๕๕๙ ณ เมรุชั่วคราว วัดดอยแท่นพระ จึงประชาสัมพันธ์เพื่อแจ้งให้ศรัทธาประชาชนทราบ
 • หน่วยงาน    วัดดอยแท่นพระ (ผาหลวง) ตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   11/11/2558
 • อ่าน   347
 • ผู้ส่ง   
 •  

  สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294