ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
 • มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กำหนดจัดโครงการชาวเหนืออาสา ครั้งที่ ๑ ตอน ล้อมรั้วให้น้อง
 •     มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กำหนดจัดโครงการชาวเหนืออาสา ครั้งที่ ๑ ตอน ล้อมรั้วให้น้อง ในวันที่ ๒๐-๒๒ พฤศจิการยน ๒๕๕๘ ณ โรงเรียนบ้านทุ่งยาว ตำบลช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อสร้างรั้วล้อมแสดงเขตบริเวณของโรงเรียนให้ชัดเจน ซึ่งยังขาดงบในการดำเนินงานอีกบางส่วน ผู้ที่สนใจร่วมบริจาค ติดต่อที่ชมรมนักษาชาวเหนือ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หรือติดต่อ นายสุจริต กันชุม เบอร์โทรศัพท์ ๐๘๐ ๖๑๑ ๔๕๗๘ ตำแหน่ง รองประธานชมรมนักษาชาวเหนือ จึงประชาสัมพันธ์แจ้งให้ทราบ
 • หน่วยงาน    ชมรมนักศึกษาชาวเหนือ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • วันที่ประกาศ   11/11/2558
 • อ่าน   269
 • ผู้ส่ง   
 •  

  สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294