ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
 • คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กำหนดจัดการประชุมวิชาการสุขภาพสัตว์ภาคเหนือ ประจำปี ๒๕๕๘
 •     คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กำหนดจัดการประชุมวิชาการสุขภาพสัตว์ภาคเหนือ ประจำปี ๒๕๕๘ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมสุขภาพสัตว์ของประเทศไทย ระหว่างวันที ๑๘-๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ เชียงใหม่ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมสุขภาพสัตว์ของประเทศไทย จึงแจ้งผู้สนใจร่วมงานดังกล่าว
 • หน่วยงาน    คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   14/11/2558
 • อ่าน   232
 • ผู้ส่ง   
 •  

  สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294