ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ จะจัดโครงการเสวนาทางวิชาการและนิทรรศการเศรษฐกิจกับผ้าไทเรื่อง "ผ้าไทในอุษาคเนย์:ความสัมพันธ์ร่วมทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรม"
 •     ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ จะจัดโครงการเสวนาทางวิชาการและนิทรรศการเศรษฐกิจกับผ้าไทเรื่อง "ผ้าไทในอุษาคเนย์:ความสัมพันธ์ร่วมทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรม" ในวันศุกร์ ที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ระหว่างเวลา ๑๔.๐๐-๒๐.๓๐ น. จึงประชาสัมพันธ์เพื่อแจ้งให้ทราบ
 • หน่วยงาน    ธนาคารแห่งประเทศไทย
 • วันที่ประกาศ   19/11/2558
 • อ่าน   260
 • ผู้ส่ง   
 •  

  สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294