ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
 • มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ประชาสัมพันธ์ จะคัดเลือกเอกชนเข้าร่วมลงทุนโครงการอุทยานการศึกษาและบริการวิชาการ
 •     มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ประชาสัมพันธ์ จะคัดเลือกเอกชนเข้าร่วมลงทุนโครงการอุทยานการศึกษาและบริการวิชาการ เพื่อพัฒนาและบูรณาการพื้นที่ให้ใช้เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาและบริการวิชาการแก่นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป เอกชนที่สนใจเข้าร่วมสามารถเข้าฟังคำชี้แจง ในวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมพระยาศรีวิสารวาจา ชั้น ๑ อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๕๓ ๙๔๓ ๑๕๑ ,๐๘๑ ๖๗๑ ๓๒๔๙ จึงประชาสัมพันธ์เพื่อแจ้งให้ทราบ
 • หน่วยงาน    มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   19/11/2558
 • อ่าน   254
 • ผู้ส่ง   
 •  

  สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294