ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
 • วัดสวนดอกพระอารามหลวง จะจัดงานประเพณีตักบาตรเป็งปุ๊ด
 •     วัดสวนดอก พระอารามหลวง จะจัดงานประเพณีตักบาตรเป็งปุ๊ด เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้มีโอกาสร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ในคืนวันเพ็ญขึ้น ๑๕ ค่ำ วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๙.๐๐ น. เป็นต้นไป จึงแจ้งผู้สนใจร่วมงานดังกล่าว
 • หน่วยงาน    วัดสวนดอก พระอารามหลวง จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   20/11/2558
 • อ่าน   328
 • ผู้ส่ง   
 •  

  สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294