ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
 • เทศบาลตำบลสันผักหวาน จะดำเนินการจัดเก็บภาษีต่างๆ
 •     เทศบาลตำบลสันผักหวาน ต.สันผักหวาน อ.หางดง จังหวัดเชียงใหม่ จะดำเนินการจัดเก็บภาษีต่างๆ เพื่อนำรายได้ไปพัฒนาตำบลสันผักหวาน จึงประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการและผู้ที่ต้องเสียภาษีในเขตพื้นที่ แจ้งการชำระภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีโรงเรีือนและที่ดิน ภาษีป้าย ตลอดจนค่าธรรมเนียมต่างๆ ภายในระยะเวลาที่กำหนด ภาษีบำรุงท้องที่ แจ้งชำระภาษีตั้งแต่ เดือนมกราคม-เมษายน ของทุกปี ภาษีโรงเรือนและที่ดิน แจ้งเจ้าหน้าที่ตั้งแต่เดือน มกราคม-กุมภาพันธ์ ของทุกปี และภาษีป้าย แจ้งเจ้าหน้าที่ได้ตั้งแต่เดือนมกราคม-มีนาคม ของทุกปี จึงประชาสัมพันธ์เพื่อแจ้งให้ทราบ
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลสันผักหวาน ต.สันผักหวาน อ.หางดง จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   23/11/2558
 • อ่าน   275
 • ผู้ส่ง   
 •  

  สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294