ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
 • เทศบาลตำบลช้างเผือกจะจัดงานประเพณียี่เป็ง (ลอยกระทง) ประจำปี ๒๕๕๘
 •     เทศบาลตำบลช้างเผือกจะจัดงานประเพณียี่เป็ง (ลอยกระทง) ประจำปี ๒๕๕๘ ในวันพุธที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ บริเวณห้าแยกถนนช่างเคี่ยน - เจ็ดยอด ตั้งแต่เวลา ๑๖.๐๐ น. เป็นต้นไป เพื่อสืบสารวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น และส่งเสริมการท่องเที่ยว จึงประชาสัมพันธ์เชิญชวนเที่ยวงานดังกล่าว
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   23/11/2558
 • อ่าน   258
 • ผู้ส่ง   
 •  

  สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294