ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จะจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ "การยกระดับคุณภาพชีวิต และภูมิปัญญาท้องถิ่นอาเซียนครั้งที่ ๒
 •     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จะจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ "การยกระดับคุณภาพชีวิต และภูมิปัญญาท้องถิ่นอาเซียนครั้งที่ ๒ ในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ถึง วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ จึงประชาสัพันธ์เพื่อแจ้งให้ทราบ
 • หน่วยงาน    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   25/11/2558
 • อ่าน   255
 • ผู้ส่ง   
 •  

  สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294