ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ชุมชนวัดเกตการาม กำหนดจัดงานประเพณียี่เป็งล้านนาสืบสานล่องสะเปาหลวงลอยเคราะห์ ครั้งที่ ๒
 •     ชุมชนวัดเกตการาม กำหนดจัดงานประเพณียี่เป็งล้านนาสืบสานล่องสะเปาหลวงลอยเคราะห์ ครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๒๔-๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ วัดเกตการาม ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ จึงแจ้งผู้สนใจร่วมงานดังกล่าว
 • หน่วยงาน    ดเกตการาม ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   25/11/2558
 • อ่าน   264
 • ผู้ส่ง   
 •  

  สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294