ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
 • โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง กรมการแพทย์ จะดำเนินการทำลายเอกสารประวัติผู้มารับบริการ ที่ขาดการติดต่อเกิน ๔ ปี
 •     โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง กรมการแพทย์ จะดำเนินการทำลายเอกสารประวัติผู้มารับบริการ ที่ขาดการติดต่อเกิน ๔ ปี โดยปีสุดท้ายที่มารับบริการเท่ากับปี ๒๕๕๔ เพื่อลดปัญหาการจัดเก็บเอกสาร จึงประชาสัมพันธ์ให้ผู้มารับบริการท่านใดต้องการรับเอกสารประวัติดังกล่าว ขอให้ติดต่อที่งานเวชระเบียนและสถิติ โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง โทรศัพท์ ๐๕๕ ๓๓๕ ๒๖๒-๘ ต่อ ๒๒๓ และ ๑๐๙ ภายในวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ ในวันเวลาราชการ จึงประชาสัมพันธ์เพื่อแจ้งให้ทราบ
 • หน่วยงาน    โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง กรมการแพทย์ ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง
 • วันที่ประกาศ   25/11/2558
 • อ่าน   293
 • ผู้ส่ง   
 •  

  สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294