ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
 • โรงพยาบาลแมคคอร์มิค ประชาสัมพันธ์การทำลายฟิล์มเอ๊กซเรย์ของโรงพยาบาล ที่เก็บไว้เป็นระยะเวลา ๕ ปี
 •     โรงพยาบาลแมคคอร์มิค ประชาสัมพันธ์การทำลายฟิล์มเอ๊กซเรย์ของโรงพยาบาล ที่เก็บไว้เป็นระยะเวลา ๕ ปี ผู้ป่วยที่เข้ารักษาพยาบาลในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๕๓ และขาดการติดต่อตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๓ เป็นต้นมา โรงพยาบาลจึงขอแจ้งให้ผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในช่วงเวลาดังกล่าว หากท่านต้องการจะเก็บฟิล์มประวัติการรักษาของท่าน กรุณาติดต่อ แผนกเอ๊กซเรย์ โรงพยาบาลแมคคอร์มิค หมายเลขโทรศัพท์ ๐๕๓ ๙๒๑ ๗๗๗ ต่อ ๑๑๕๑ หรือ ๑๑๕๙ ระหว่างวันที่ ๑-๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๘
 • หน่วยงาน    โรงพยาบาลแมคคอร์มิค
 • วันที่ประกาศ   27/11/2558
 • อ่าน   324
 • ผู้ส่ง   
 •  

  สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294