ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
 • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑ จะจัดโครงการ "ปันไออุ่นช่วยน้องผู้เหน็บหนาว"
 •     สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑ จะจัดโครงการ "ปันไออุ่นช่วยน้องผู้เหน็บหนาว" เพื่อนเป็นขวัญและกำลังใจให้นักเรียนพื้นที่สูงได้รับความอบอุ่น ซึ่งโครงการดังกล่าวต้องการรับบริจาค ข้าวสาร อาหารแห้ง และสิ่งของต่างๆ ดังนั้นจึงประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้สนใจร่วมบริจาคสิ่งของได้ที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑ อาคารอำนวยการ ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มอำนวยการ โทรศัพท์ ๐๕๓ ๑๑๒ ๓๓๓ ต่อ ๑๐๒ จึงแจ้งผู้สนใจร่วมบริจาคสิ่งของดังกล่าว
 • หน่วยงาน    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑ อาคารอำนวยการ ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   27/11/2558
 • อ่าน   248
 • ผู้ส่ง   
 •  

  สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294