ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
 • สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ แจ้งให้ผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์ควบคุม
 •     สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ แจ้งให้ผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์ควบคุม ซึ่งสารกาเฟอีน น้ำยาเคมี อีเธอร์ น้ำยาเคมี คลอโรฟอร์ม กรดแอซีติกล้วน ได้มีพระราชกฤษฎีกาควบคุมโภคภัณฑ์ ห้ามมิให้ผู้ใดนำ ขนย้าย จำหน่าย มีไว้ในครอบครอง โดยไม่ได้รับอนุญาจากผู้ว่าราชการจังหวัดในท้องที่ หากฝ่าฝืนจะมีโทษจำคุกไม่เกิน ๑๐ ปี หรือปรับไม่เกิน ๕๐๐๐๐ บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ นั้น สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ ขอแจ้งให้ผู้ซึ่งจำหน่าย มีไว้ในครอบครอง ให้ไปขออนุญาต หรือ ต่อหนังสืออนุญาต ภายในวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๘ ที่ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ จึงประชาสัมพันธ์เพื่อแจ้งให้ทราบ
 • หน่วยงาน    สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   01/12/2558
 • อ่าน   278
 • ผู้ส่ง   
 •  

  สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294