ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
 • คณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่-ลำพูน-แม่ฮ่องสอน ศิษยานุศิษย์ ได้ร่วมบำเพ็ญกุศลถวายแด่ พระอธิการภุชงค์ อภิปุญฺโญ (พระอาจารย์หมู)
 •     คณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่-ลำพูน-แม่ฮ่องสอน ศิษยานุศิษย์ ได้ร่วมบำเพ็ญกุศลถวายแด่ พระอธิการภุชงค์ อภิปุญฺโญ (พระอาจารย์หมู) เจ้าอาวาสวัดห้วยไร่ ตำบลบ้านปง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ โดยกำหนดการประชุมเพลิง ในวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ วัดห้วยไร่ ตำบลบ้านปง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ เวลา ๑๔.๐๐ น.จึงแจ้งให้ศิษยานุศิษย์ทราบในที่นี้
 • หน่วยงาน    ดห้วยไร่ ตำบลบ้านปง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   01/12/2558
 • อ่าน   307
 • ผู้ส่ง   
 •  

  สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294