ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
 • กองพลทหารราบที่ ๗ กำหนดจัดงาน "มหกรรมทุ่งยั้งทัพ ต้อนรับปีใหม่ ใต้ร่มพระบารมี"
 •     กองพลทหารราบที่ ๗ กำหนดจัดงาน "มหกรรมทุ่งยั้งทัพ ต้อนรับปีใหม่ ใต้ร่มพระบารมี" ณ บริเวณสนามหน้า กองพลทหารราบที่ ๗ ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ถึง ๗ ธันวาคม ๒๕๕๘ เพื่อหารายได้สมทบทุนสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช จึงแจ้งผู้สนใจเข้าร่วมงานดังกล่าว
 • หน่วยงาน    กองพลทหารราบที่ ๗ ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   01/12/2558
 • อ่าน   246
 • ผู้ส่ง   
 •  

  สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294