ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
 • สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์ ประกาศสืบหาบิดามารดาผู้ปกครองเด็ก จำนวน ๘ ราย
 •     สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์ ประกาศสืบหาบิดามารดาผู้ปกครองเด็ก จำนวน ๘ ราย ๑.เด็กชายกมลภู (ชื่อตั้ง) เด็กถูกทอดทิ้งไว้ในกลางทุ่งนา บ้านเหนือวัด-คลองนาทุ่ง หมู่ืั้ ๒ ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย เมื่อวันที่ ๑๑ มิ.ย. ๒๕๕๘ ๒.เด็กหญิงบุญนิสา (ชื่อตั้ง) เด็กถูกทอดทิ้งไว้ในถุงดำ กองขยะปากซอยลอยเคราะห์ ถนนศรีดอนไชย ตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๑๘ ส.ค. ๒๕๕๘ ๓. เด็กชายวราวุธ เนตรคำยวง ถูกทอดทิ้งไว้ในบ้านพักคนงานหมู่ที่ ๙ ตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน เมื่อวันที่ ๑๘ พ.ย.๒๕๕๖ ๔. เด็กหญิงกมลฉัตร มิลุ ถูกทิ้งไว้ในโรงยาบาลจังหวัดลำพูน เมื่อวันที่ ๓๑ ต.ค.๒๕๕๔ ๕.เด็กหญิงสุกัญญา ปาลีวิวัฒน์ ถูกฝากไว้กับสานสงเคราะเป็นเวลานานเกิน ๑ ปี ๖.เด็กหญิงศรัณยธร สุดหาญ ถูกฝากไว้กับสานสงเคราะเป็นเวลานานเกิน ๑ ปี ๗. เด็กหญิงปิยฉัตร อินยะบุตร ถูกฝากไว้กับสานสงเคราะเป็นเวลานานเกิน ๑ ปี ๘. เด็กหญิงอมรรัตน์ (อาหมี่) ถูกทอดทิ้งไว้ที่โรงเรียนอนุบาลร่มแก้ว ตำบลต้นเปา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๓ พ.ย.๒๕๕๑ จึงประชาสัมพันธ์ให้บิดามารดาของเด็ก นำเอกสารหลักฐาน มาติดต่อรับเด็ได้ที่ สถานสงเคราะห์เวียงพิงค์ ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โทรศัพท์ ๐๕๓ ๑๒๑ ๑๖๑,๓ ต่อ ๑๐๖ ในวันเวลาราชการ จึงประชาสัมพันธ์เพื่อแจ้งให้ทราบ
 • หน่วยงาน    สถานสงเคราะห์เวียงพิงค์ ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   01/12/2558
 • อ่าน   308
 • ผู้ส่ง   
 •  

  สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294