ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ศูนย์บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะจัดกิจกรรม "โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การปลูกผักสวนครัวแบบครบวงจร"
 •     ศูนย์บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะจัดกิจกรรม "โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การปลูกผักสวนครัวแบบครบวงจร" เพื่อให้ความรู้แก่ผู้เข้าอบรม ได้นำไปใช้ในชุมชนได้ ในวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. ณ สถานีวิจัยระบบทรัพยากรเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ ๐๕๓ ๙๔๔ ๐๘๘ จึงประชาสัมพันธ์เพื่อแจ้งให้ทราบ
 • หน่วยงาน    คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   01/12/2558
 • อ่าน   316
 • ผู้ส่ง   
 •  

  สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294