ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
 • โรงพยาบาลแมคคอร์มิค เชียงใหม่ จะดำเนินการทำลายฟิล์มเอกซ์เรย์ของผู้ป่วยที่ขาดการติดต่อกับโรงพยาบาล ตั้งแต่ พ.ศ. 2552 เป็นต้นมา หากท่านใดต้องการจะเก็บฟิล์มเอกซ์เรย์ของท่านไว้ กรุณาติดต่อขอคัดลอกสำเนาฟิล์มเอกซ์เรย์ได้ที่ แผนกเอกซ์เรย์ ในวันจันทร์ - ศุกร์ เวล
 •     โรงพยาบาลแมคคอร์มิค เชียงใหม่ จะดำเนินการทำลายฟิล์มเอกซ์เรย์ของผู้ป่วยที่ขาดการติดต่อกับโรงพยาบาล ตั้งแต่ พ.ศ. 2552 เป็นต้นมา หากท่านใดต้องการจะเก็บฟิล์มเอกซ์เรย์ของท่านไว้ กรุณาติดต่อขอคัดลอกสำเนาฟิล์มเอกซ์เรย์ได้ที่ แผนกเอกซ์เรย์ ในวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00 - 16.00 น.และวันเสาร์ เวลา 08.00 - 12.00 น. หรือ โทร 053 - 921777 ต่อ 1151 หรือ 1159 ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม จนถึง วันที่ 30 ธันวาคม 2557
 • หน่วยงาน    โรงพยาบาลแมคคอร์มิค เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   02/12/2557
 • อ่าน   337
 • ผู้ส่ง   
 •  

  สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294