ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
 • มูลนิธิพัฒนาข้าราชการ ได้จัดทำและจำหน่ายหนังสือ "หนึ่งเดียวในแผ่นดิน" เนื่องในวโรกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระชนนม์มายุ 88 พรรษา
 •     มูลนิธิพัฒนาข้าราชการ ได้จัดทำและจำหน่ายหนังสือ "หนึ่งเดียวในแผ่นดิน" เนื่องในวโรกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระชนนม์มายุ 88 พรรษา เพื่อหารายได้นำไปใช้ในโครงการ "ขับเคลื่อนคุณธรรมตามรอยพระยุคลบาท"และโครงการอื่นๆที่เป็นประโยชน์แก่ข้าราชการ โดยจัดจำหน่ายหนังสือเล่มดังกล่าวในราคาพิเศษเล่มละ 100 บาท จากราคาปกติ 180 บาท สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5311 2708-9 จึงแจ้งผู้สนใจทราบมา ณ ที่นี้
 • หน่วยงาน    มูลนิธิพัฒนาข้าราชการ
 • วันที่ประกาศ   08/12/2558
 • อ่าน   280
 • ผู้ส่ง   
 •  

  สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294