ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
 • สถาบันการพละศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ ขอเชิญเด็ก เยาวชน และผู้ปกครอง เข้าร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559
 •     สถาบันการพละศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ จะจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาต 2559 ในวันเสาร์ที่ 9 มกราคม 2559 ตั้งแต่เวลา 07.00 น.-12.00 น. ณ สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่ จึงประชาสัมพันธ์ขอเชิญเด็ก เยาวชน และผู้ปกครอง เข้าร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2559 ในวันเวลาดังกล่าว จึงประชาสัมพันธ์เพื่อแจ้งให้ทราบ
 • หน่วยงาน    สถาบันการพละศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   16/12/2558
 • อ่าน   216
 • ผู้ส่ง   
 •  

  สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294