ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
 • เทศบาลตำบลหนองจ๊อม ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีประจำปี 2559
 •     เทศบาลตำบลหนองจ๊อม ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีประจำปี 2559 ดังนี้ 1.ภาษีบำรุงท้องที่ กำหนดชำระภาษีตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม ถึง 29 เมษายน 2559 2.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน กำหนดยื่นแบบชำระภาษี ตั้งแต่ วันที่ 4 มกราคม ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2559 3.ภาษีป้าย กำหนดยื่นแบบชำระภาษี ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม ถึง 31 มีนาคม 2559 ยื่นแบบชำระภาษีได้ในวันจันทร์ถึงศูกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลหนองจ๊อม อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0 5384 7380 ต่อ 113
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลหนองจ๊อม อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   21/12/2558
 • อ่าน   234
 • ผู้ส่ง   
 •  

  สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294