ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
 • สมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย จะจัดสัมนาทางวิชาการ เรื่อง "มติใหม่ พ.ร.บ. จัดชื้อจัดจ้าง"
 •     สมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย จะจัดสัมนาทางวิชาการ เรื่อง "มติใหม่ พ.ร.บ. จัดชื้อจัดจ้าง" ในวันที่ 18-19 ธันวาคม 2558 ณ โรงแรมคุ้มภูคำ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุหรือผู้เกี่ยวข้อง ได้มีความรู้ ด้านตลาดอิเล็กทรอนิส์ และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คณะอนุกรรมการจัดการประชุมสัมมนาทางวิชาการ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2618 2159 จึงประชาสัมพันธ์เพื่อแจ้งให้ทราบ
 • หน่วยงาน    สมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย
 • วันที่ประกาศ   21/12/2558
 • อ่าน   231
 • ผู้ส่ง   
 •  

  สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294