ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ด้วยคณะสัตวแพทศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้กำหนดจัดกิจกรรมประชุมวิชาการ สุขภาพสัตว์ภาคเหนือ ประจำปี ๒๕๕๗ ขึ้น ในวาระครบรอบ ๒๐ ปี คณะสัตวแพทศาสตร์ และ ๕๐ ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในระหว่างวันพฤหัสบดีที่ ๑๑ - วันศุกร์ที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ โรงแ
 •     ด้วยคณะสัตวแพทศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้กำหนดจัดกิจกรรมประชุมวิชาการ สุขภาพสัตว์ภาคเหนือ ประจำปี ๒๕๕๗ ขึ้น ในวาระครบรอบ ๒๐ ปี คณะสัตวแพทศาสตร์ และ ๕๐ ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในระหว่างวันพฤหัสบดีที่ ๑๑ - วันศุกร์ที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ โรงแรมเซ็นทารา ดวงตะวัน เชียงใหม่
 • หน่วยงาน    ด้วยคณะสัตวแพทศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   02/12/2557
 • อ่าน   334
 • ผู้ส่ง   
 •  

  สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294