ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
 • วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ รับสมัครนักษาใหม่
 •     วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ รับสมัครนักษาใหม่ 3 ระดับ ดังนี้ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรีต่อเนื่อง 2 ปี เริ่มจำหน่ายใบสมัครตั้งแต่วันที่ 14 ธันวาคม 2558 ถึงวันที่ 29 มกราคม 2559 ณ ห้องประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ในวันเวลาราชการ ใบสมัครชุดละ 100 บาท ส่วนในช่วงวันที่ 1-14 กุมภาพันธ์ 2559 สามารถซื้อได้ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ หมายเลขโทรศัพท์ 0 5322 1493 จึงประชาสัมพันธ์เพื่อแจ้งให้ทราบ
 • หน่วยงาน    สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   24/12/2558
 • อ่าน   251
 • ผู้ส่ง   
 •  

  สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294