ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ แจ้งคำสั่งการเปลี่ยนแปลงลำดับที่ จังหวัดที่ตั้ง เขตพื้นที่รับผิดชอบ ของศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ กรมอนามัย
 •     กรมอนามัย กระทรวงสาธารณะสุข มีคำสั่งเปลี่ยแปลงพื้นที่เขตรับผิดชอบ ศูนย์อนามัยที่ 1-12 และกำหนดส่วนราชการและการปฏิบัติราชการศูนย์อนามัยที่ 13 ขึ้นใหม่ เป็นหน่วยงานภัยใน สังกัดกรมอนามัย ให้สอดคล้องกับเขตสุขภาพกระทรวงสาธารณะสุข จำนวน 13 เขต จากเดิม ศูนย์อนามัยที่ 10 เปลี่ยนเป็น ศูนย์อนามัยที่ 1 มีพื้นที่รับผิดชอบ 8 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย เชียงใหม่ น่าน พะเยา แพร่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน ตั้งแต่วันที่ 3 ธันวาคม 2558 เป็นต้นไป จึงประชาสัมพันธ์เพื่อแจ้งให้ทราบ
 • หน่วยงาน    ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   24/12/2558
 • อ่าน   306
 • ผู้ส่ง   
 •  

  สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294