ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
 • พิพิภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงใหม่ กำหนดจัดกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559
 •     พิพิภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงใหม่ กำหนดจัดกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559 ในวันเสาร์ที่ 9 มกราคม 2559 ตั้งแต่เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป ณ พิพิธภ้ณฑสถานแห่งชาติ เชียงใหม่ เพื่อให้เด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมได้แสดงความสามารถ จึงแจ้งผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว
 • หน่วยงาน    พิพิธภัณฑ์ไทยสถานแห่งชาติ เชียงใหม่ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   30/12/2558
 • อ่าน   217
 • ผู้ส่ง   
 •  

  สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294