ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
 • โรงพยาบาลสวนปรุงประชาสัมพันธ์ การจัดทำปฎิทินข่าว ประจำเดือน มกราคม 2559
 •     โรงพยาบาลสวนปรุงประชาสัมพันธ์ การจัดทำปฎิทินข่าว ประจำเดือน มกราคม 2559 โดยสามารถเข้าไปดูรายละเอียดต่างๆได้ที่ WWW.suanprung.go.th หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 053 908 500
 • หน่วยงาน    โรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   06/01/2559
 • อ่าน   209
 • ผู้ส่ง   
 •  

  สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294