ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
 • คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับการท่องเที่ยวและกีฬา จัดโครงการอบรมมัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ) รุ่นที่ 26
 •     คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับการท่องเที่ยวและกีฬา จัดโครงการอบรมมัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ) รุ่นที่ 26 ผู้สนใจสามารถสมัครการเข้าฝึกอบรมฯ ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 29 มกราคม 2559 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานภาควิชาการท่องเที่ยว คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หมายเลขโทรศัพท์ 0 5394 3297 - 8 จึงประชาสัมพันธ์เพื่อแจ้งให้ทราบ
 • หน่วยงาน    คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   06/01/2559
 • อ่าน   240
 • ผู้ส่ง   
 •  

  สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294