ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
 • มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กำหนดจัดงาน วันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2559
 •     มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กำหนดจัดงาน วันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2559 เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมายุครบ 84 พรรษา ในปี 2560 โดยจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 กุมภาพันธ์ ถึง วันที่ 6 มีนาคม 25589 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีการแลกเปลี่ยนทางวิชาการและเทคโนโลยีด้านการเกษตรและกิจกรรมอื่นๆมากมาย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0 5387 3016 - 7 จึงประชาสัมพันธ์ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว
 • หน่วยงาน    มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 • วันที่ประกาศ   06/01/2559
 • อ่าน   219
 • ผู้ส่ง   
 •  

  สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294