ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
 • คณะสัตวแพทศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ มูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.จักรพิชัยรณรงค์สงคราม กำหนดจัดสัมมนาการทำวิลแชร์ สำหรับสุนัขและแมวพิการ ครั้งที่ 6
 •     คณะสัตวแพทศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ มูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.จักรพิชัยรณรงค์สงคราม กำหนดจัดสัมมนาการทำวิลแชร์ สำหรับสุนัขและแมวพิการ ครั้งที่ 6 ในวันเสาร์ที่ 16 มกราคม 2559 เวลา 13.00 น.เป็นต้นไป ณ คณะสัตวแพทศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมสัมมนาได้ในวันเวลาดังกล่าว สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2797 1967 จึงประชาสัมพันธ์เพื่อแจ้งให้ทราบ
 • หน่วยงาน    คณะสัตวแพทศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   11/01/2559
 • อ่าน   221
 • ผู้ส่ง   
 •  

  สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294