ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
 • สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการลุ่มน้ำสาละวิน กำหนดจัดประชุมคณะทำงานฯ
 •     สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการลุ่มน้ำสาละวิน กำหนดจัดประชุมคณะทำงานฯ เพื่อให้การดำเนินงานของคณะทำงานดังกล่าว เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยกำหนดจัดการประชุมในวันที่ 21 มกราคม 2559 ตั้งแต่เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน จึงประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมในวันเวลาและสถานที่ดังกล่าว สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการลุ่มน้ำสาละวิน หมายเลขโทรศัพท์ 0 5361 2112
 • หน่วยงาน    สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการลุ่มน้ำสาละวิน
 • วันที่ประกาศ   13/01/2559
 • อ่าน   213
 • ผู้ส่ง   
 •  

  สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294