ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
 • สมาคมสานสัมพันธ์ ,โรงพยาบาลสวนปรุงและภาคีเครือข่าย กำหนดจัดกิจกรรม "เดินเพื่อสุขภาพ ครั้งที่ 14"
 •     สมาคมสานสัมพันธ์ ร่วมกับ โรงพยาบาลสวนปรุง, สโมสรโรตารี่เชียงใหม่ภูพิงค์,ภาควิชากิจกรรมบำบัด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,สมาคมสะมาริตันส์เชียงใหม่ และสวนสัตว์เชียงใหม่ กำหนดจัดกิจกรรม "เดินเพื่อสุขภาพ ครั้งที่ 14" ในวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559 ตั้งแต่เวลา 07.00-10.00 น. ณ ด้านหน้าศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถึงลานแสดงสัตว์กลางแจ้ง สวนสัตว์เชียงใหม่ ในการนี้จึงขอเชิญชวน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานสังคมสงเคราะห์ และงานสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลสวนปรุง หมายเลขโทรศัพท์ 0 5390 8500 ในวันและเวลาราชการ จึงประชาสัมพันธ์เพื่อแจ้งให้ทราบ
 • หน่วยงาน    โรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   21/01/2559
 • อ่าน   240
 • ผู้ส่ง   
 •  

  สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294