ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ศูนย์บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 •     ศูนย์บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะจัดกิจกรรม " โครงการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ตอน จิบกาแฟแลซากุระ ณ ขุนช่างเคี่ยน" รหว่างวันที่ 27-28 มกราคม 2559 และวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 ตั้งแต่เวลา 80.00-17.00 น. ณ ศุนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูงขุนช่างเคี่ยน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกรรมวิธีในการผลิต การเพาะปลูกกาแฟอาราบิก้า และประชาสัมพันธ์กิจกรรมของคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้บุคคลทั่วไปรู้จักมากขึ้น สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0 5394 4088 ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 25 มกราคม 2559 จึงประชาสัมพันธ์ ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว
 • หน่วยงาน    คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   21/01/2559
 • อ่าน   220
 • ผู้ส่ง   
 •  

  สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294