ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
 • เทศบาลตำบลสันผักหวาน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ กำหนดจักงาน "ส่งเสริมของดีตำบลสันผักหวาน และมหัศจรรย์ดินยิ้ม"
 •     เทศบาลตำบลสันผักหวาน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ กำหนดจักงาน "ส่งเสริมของดีตำบลสันผักหวาน และมหัศจรรย์ดินยิ้ม" ระหว่างวันที่ 10-12 กุมภาพันธ์ 2559 เพื่อส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชน จึงประชาสัมพันธ์ผู้สนใจเข้าร่าวมกิจกรรมดังกล่าว
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลสันผักหวาน ต.สันผักหวาน อ.หางดง จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   21/01/2559
 • อ่าน   232
 • ผู้ส่ง   
 •  

  สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294