ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ด้วยกรมอุตุนิยมวิทยา คาดการณ์สกาวะอากาศล่วงหน้า ระหว่างวันที่ ๑ - ๗ ธันวาคม ๒๕๕๗ บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังแรงจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนอย่างต่อเนื่อง ทำให้อุณหภูมิลดลง ๔ - ๖ องศาเซลเซียส ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต ๑๐
 •     ด้วยกรมอุตุนิยมวิทยา คาดการณ์สกาวะอากาศล่วงหน้า ระหว่างวันที่ ๑ - ๗ ธันวาคม ๒๕๕๗ บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังแรงจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนอย่างต่อเนื่อง ทำให้อุณหภูมิลดลง ๔ - ๖ องศาเซลเซียส ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต ๑๐ ลำปาง จึงขอแจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยง ให้เตรียมป้องกันระมัดระวังอันตรายจากภัยธรรมชาติในระยะนี้
 • หน่วยงาน    ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต ๑๐ ลำปาง ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
 • วันที่ประกาศ   03/12/2557
 • อ่าน   337
 • ผู้ส่ง   
 •  

  สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294