ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
 • มูลนิธิพัฒนาข้าราชการร่วมกับ ศูนย์บริการวิชาการมหาวิทยาลัยขอนแก่น จะจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "ผู้นำยุคใหม่เครือข่ายอาเซียน รุ่น 2 "
 •     มูลนิธิพัฒนาข้าราชการร่วมกับ ศูนย์บริการวิชาการมหาวิทยาลัยขอนแก่น จะจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "ผู้นำยุคใหม่เครือข่ายอาเซียน รุ่น 2 " สำหรับข้าราชการพลเรือนระดับอาชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ ระดับชำนาญงาน - ระดับอาวุโส ข้าราชการตำรวจระดับสารวัตรขึ้นไป ข้าราชการท้องถิ่น และพนักงานรัฐวิสาหกิจ จำนวน 100 คน เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม เป็นแบบอย่างข้าราชการที่ดี โดยจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8-11 มีนาคม 2559 ณ โรงแรมเจริญโฮเต็ล จังหวัดอุดรธานี จึงประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในสังกัดและผู้สนใจทราบโดยทั่วกัน
 • หน่วยงาน    มูลนิธิพัฒนาข้าราชการ
 • วันที่ประกาศ   28/01/2559
 • อ่าน   222
 • ผู้ส่ง   
 •  

  สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294