ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
 • สำนักงาน ป.ป.ช.จะจัดโครงการประกวดสื่อประจำปี 2559
 •     สำนักงาน ป.ป.ช.จะจัดโครงการประกวดสื่อประจำปี 2559 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างกระแสให้เกิดการรวมพลังในการสร้างสรรค์ผลงานด้านการป้องกันการทุจริต โดยสามารถร่วมเสนอผลงานในรูปแบบภาพยนตร์โฆษณา หรือภาพยนตร์สั้น ไปยังสำนักงาน ป.ป.ช. ภายในวันที่ 31พฤษภาคม 2559 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2528 4912 จึงประชาสัมพันธ์เพื่อแจ้งให้ทราบ
 • หน่วยงาน    สำนักงาน ป.ป.ช.
 • วันที่ประกาศ   28/01/2559
 • อ่าน   203
 • ผู้ส่ง   
 •  

  สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294