ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ด้วยพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงใหม่ กำหนดจัดกิจกรรมเสวนาวิชาการ เรื่อง " ถอดรหัสอักขระมอญโบราณ ศิลาจารึกเวียงเถาะ" ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุม พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงใหม่ จึงขอเชิญท่านผู้สนใจในอักษรมอญโบราณเ
 •     ด้วยพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงใหม่ กำหนดจัดกิจกรรมเสวนาวิชาการ เรื่อง " ถอดรหัสอักขระมอญโบราณ ศิลาจารึกเวียงเถาะ" ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุม พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงใหม่ จึงขอเชิญท่านผู้สนใจในอักษรมอญโบราณเข้าร่วมเสวนา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ๐๕๓ - ๒๒๑๓๐๘ ต่อ ๑๐,๑๓
 • หน่วยงาน    พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงใหม่ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   08/12/2557
 • อ่าน   353
 • ผู้ส่ง   
 •  

  สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294