ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
 • คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร จะจัดโครงการประชุสเสวนาด้านธุรกิจเกษตร เรื่อง "ธุรกิจเกษตรไทย โอกาสใหม่ สู่ความยั่งยืน"
 •     คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร จะจัดโครงการประชุสเสวนาด้านธุรกิจเกษตร เรื่อง "ธุรกิจเกษตรไทย โอกาสใหม่ สู่ความยั่งยืน" เพื่อชีให้เห็นถึงปัญหาของภาคเกษตรทั้งหมด โดยจะมีการประชุมเสวนาขึ้นในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2559 ตั้งแต่เวลา 08.00-15.00 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ จังหวัดเชียงใหม่ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0 5394 4065-6 จึงประชสสัมพันธ์เพื่อแจ้งให้ทราบ
 • หน่วยงาน    คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร
 • วันที่ประกาศ   16/02/2559
 • อ่าน   246
 • ผู้ส่ง   เสมอ เฉลิมศิริวงค์ชัย
 •  

  สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294