ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
 • สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยจังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมโครงการเทศกาลหุ่นนานาชาติ 2014 @ เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ ๑๒ - ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อส่งเสริมแสดงหุ่นละครให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย จึงขอเชิญ
 •     ด้วยสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยจังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมโครงการเทศกาลหุ่นนานาชาติ 2014 @ เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ ๑๒ - ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อส่งเสริมแสดงหุ่นละครให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย จึงขอเชิญผู้สนใจทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว
 • หน่วยงาน    สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   08/12/2557
 • อ่าน   397
 • ผู้ส่ง   
 •  

  สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294