ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
 • มูลนิธิกล้วยไม้ไทย จังหวัดเชียงใหม่ จะจัดโครงการประกวดวาดภาพ ครั้งที่ 6 หัวข้อ "กล้วยไม้ไทยในความเป็นไทย"
 •     มูลนิธิกล้วยไม้ไทย จังหวัดเชียงใหม่ จะจัดโครงการประกวดวาดภาพ ครั้งที่ 6 หัวข้อ "กล้วยไม้ไทยในความเป็นไทย" ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2559 ตั้งแต่เวลา 08.00-16.00 น. ณ อุทยานกล้วยไม้ไทยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ ป็นกิจกรรมวันงานเกษตรแห่งชาติ เป็นการส่งเสริมให้เกิดความรักหวงแหนในธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์พันธ์กล้วยไม้ไทย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ มูลนิธิกล้วยไม้ไทย หมายเลขโทรศัพท์ 0 5387 3623-4 จึงประชาสัมพันธ์เพื่อแจ้งให้ทราบ
 • หน่วยงาน    มูลนิธิกล้วยไม้ไทย จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   17/02/2559
 • อ่าน   298
 • ผู้ส่ง   เสมอ เฉลิมศิริวงค์ชัย
 •  

  สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294