ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
 • สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนพระหฤทัยเชียงใหม่ จำกัด จะจัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559
 •     สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนพระหฤทัยเชียงใหม่ จำกัด จะจัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 ในวันเสาร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2559 ตั้งแต่เวลา 07.30 -15.00 น. ณ หอประชุมโรงเรียนพระหฤทัยเชียงใหม่ สหกรเครดิตยูเนียนขอเชิญสมาชิกที่ลงทะเบียนให้ไปประชุมพร้อมกันในวัน เวลา ดังกล่าว จึงประชาสัมพันธ์เพื่อแจ้งให้ทราบ
 • หน่วยงาน    สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนพระหฤทัยเชียงใหม่ จำกัด
 • วันที่ประกาศ   17/02/2559
 • อ่าน   289
 • ผู้ส่ง   เสมอ เฉลิมศิริวงค์ชัย
 •  

  สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294