ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
 • คณะสงฆ์และคณะศรัทธาวัดป่าเป้า จะจัดงานประเพณีปอยส่างลองวัดป่าเป้าพรรพชาธรรมทายาทเฉลิมพระเกียรติ
 •     คณะสงฆ์และคณะศรัทธาวัดป่าเป้า จะจัดงานประเพณีปอยส่างลองวัดป่าเป้าพรรพชาธรรมทายาทเฉลิมพระเกียรติ ในวันที่ 4-6 เมษายน 2559 ณ วัดป่าเป้า ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นการรักาาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมงานในวันดังกล่าว จึงประชาสัมพันธ์เพื่อแจ้งให้ทราบ
 • หน่วยงาน    วัดป่าเป้า ตำบลศรีภูมิ อำเมือง จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   19/02/2559
 • อ่าน   416
 • ผู้ส่ง   เสมอ เฉลิมศิริวงค์ชัย
 •  

  สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294