ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
 • มูลนิธิส่งเสริมปุงเถ่ากงเชียงใหม่ จะจัดงานฉลองวันคล้ายวันเกิดเจ้าพ่อปุงเถ่ากงเชียงใหม่ 2559
 •     มูลนิธิส่งเสริมปุงเถ่ากงเชียงใหม่ จะจัดงานฉลองวันคล้ายวันเกิดเจ้าพ่อปุงเถ่ากงเชียงใหม่ 2559 เพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามและส่งเสริมสนับสนุนการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-26 กุมภาพันธ์ 2559 ณ บริเวณพื้นที่ริมแม่น้ำปิงฝั่งตรงข้ามศาลเจ้า ผู้ในใจสามรถเข้าร่วมงานได้ในวันเวลาดังกล่าว จึงประชาสัมพันธ์เพื่อแจ้งให้ทราบ
 • หน่วยงาน    มูลนิธิส่งเสริมปุงเถ่ากงเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   19/02/2559
 • อ่าน   261
 • ผู้ส่ง   เสมอ เฉลิมศิริวงค์ชัย
 •  

  สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294