ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
 • มูลนธิครูบาศรีวิชัย จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับคณะสงฆ์วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร พระอารามหลวง จะจัดงานทำบุญอุทิศกุศลถวายแด่ครูบาเจ้าศรีวิชัย เนื่องในวันคล้ายวันมรณภาพของครูบาเจ้าศรีวิชัย ประจำปี 2559
 •     มูลนธิครูบาศรีวิชัย จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับคณะสงฆ์วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร พระอารามหลวง จะจัดงานทำบุญอุทิศกุศลถวายแด่ครูบาเจ้าศรีวิชัย เนื่องในวันคล้ายวันมรณภาพของครูบาเจ้าศรีวิชัย ประจำปี 2559 ในงานมีการจัดกิจกรรมการแข่งขันต่างๆ เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกด้านการกล่าวสุนทรพจน์ การสวดมนต์ ซึ่งจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2559 สอบถามรายละเอียดได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 08-9700-7939 จึงประชาสัมพันธ์เพื่อแจ้งให้ทราบ
 • หน่วยงาน    มูลนิธิครูบาศรวิชัย จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   19/02/2559
 • อ่าน   260
 • ผู้ส่ง   เสมอ เฉลิมศิริวงค์ชัย
 •  

  สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294