ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
 • สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จะจัดงาน CMRU Book Fair 2016
 •     สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จะจัดงาน CMRU Book Fair 2016 ระหว่างวันที่ 23-25 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ลานกิจกรรมชั้น 1 สำนักหอสมุด โดยกิจกรรมภายในงานจะมีการประกวดออกแบบโลโก้สำนักห้องสมุด และกิจกรรมอื่นๆ ผู้สนใจสามรถเข้าร่วมกิจกรรมได้ในวัน เวลา ดังกล่าว สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานผู้อำนวยการ งานธุรการและสารบรรณ หมายเลขโทรศัพท์ 0 5385 5905
 • หน่วยงาน    สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   19/02/2559
 • อ่าน   237
 • ผู้ส่ง   เสมอ เฉลิมศิริวงค์ชัย
 •  

  สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294