ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
 • สำนักนายกรัฐมนตรีขอเชิญเป็นเจ้าของเข็มที่ระลึกงานเฉลิมพระเกียรตืสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ จำหน่ายเข็มละ ๓๐๐ บาท รายได้สมทบทุนมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
 •     ด้วยคณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรตืสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ สำนักนายกรัฐมนตรีขอเชิญเป็นเจ้าของเข็มที่ระลึกงานเฉลิมพระเกียรตืสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ จำหน่ายเข็มละ ๓๐๐ บาท รายได้สมทบทุนมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ตั้งแต่บัดนีี้เป็นต้นไป สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ ๐๒๒๘๒ ๑๐๐๗ ,๐๒๒๘๒ ๕๓๗๘
 • หน่วยงาน    สำนักประชาสัมพันธ์เขต ๓
 • วันที่ประกาศ   08/12/2557
 • อ่าน   341
 • ผู้ส่ง   
 •  

  สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294